aby material nabral odpowiedniej plastycznosci

Podczas nakładania na materiał warstwy mieszanki przez kalandrowanie, jak również przez powlekanie temperatura górnego walca powinna wynosić około, temperatura zaś walca środkowego – około 880C. Chociaż materiał nakładany przez -kalandrowanie nie wykazuje tak dobrej przyczepności jak materiały otrzymane z kauczuku naturalnego, jednak przyczepność ich nie ulega zmianie nawet po wielomiesięcznym magazynowaniu; również w małym stopniu występuje zjawisko wydzielania się na powierzchnię składników mieszanki. Przy nakładaniu mieszanki na kalandrze frykcyjnym stosuje się nieco wyższe temperatury; temperatura górnego walca wynosi 1100C, walca środkowego – 112,70C, walca dolnego zaś – 107,2oC. Frykcja pomiędzy walcami powinna wynosić 3:2. Poddanie bawełny wstępnym operacjom zwiększa przyleganie kauczuku. Bawełna musi być dobrze wysuszona, temperatura zaś dolnego walca powinna być utrzymana na odpowiedniej wysokości, aby zapewnić dobre przenikanie kauczuku w głąb materiału. Produkcja bieżników opon przez wytłaczanie. Mieszanka przeznaczona do formowania musi być poddana dostatecznie długotrwałemu walcowaniu, aby materiał nabrał odpowiedniej plastyczności. Okazuje się, że najlepsze wyniki przy produkcji bieżników opon uzyskuje się przez zastosowanie metody wytłaczania; profilowanie na kalandrze powoduje pękanie materiału. [przypisy: drzwi zewnętrzne , moja budowa , naczynia wzbiorcze ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi zewnętrzne moja budowa naczynia wzbiorcze