Cel powinien byc tak sformulowany, aby nie budzil watpliwosci co do wielkosci samego zadania, sposobu wykonania zadania oraz czasu przeznaczonego na jego wykonanie

Cel powinien być tak sformułowany, aby nie budził wątpliwości co do wielkości samego zadania, sposobu wykonania zadania oraz czasu przeznaczonego na jego wykonanie. Dlatego można ustalić zasadę organizacyjną o niedopuszczalności stawiania celu (zadania) niedostatecznie ustalonego, nie odpowiadającego warunkom, w jakich cel ma być realizowany, oraz możliwościom, jakie w określonych warunkach znajdują się do dyspozycji. Chociaż zasada ta jest oczywista, to jednak w praktyce nie jest ona należycie respektowana. Istnieje nawet dość sugestywny pogląd, że gdy jasno widzimy cel, który chcemy osiągnąć, to zrobiliśmy już więcej niż połowę drogi. Wysiłki same zwracają się ku osiąganemu celowi. Zbadanie środków i warunków, w jakich działanie ma przebiegać, jest drugim etapem organizacyjnym określonego działania, względnie etapem tym jest analiza sposobów wykonania postawionego celu. Warunki, w jakich przebiegać będzie wykonanie zadania (procesu produkcyjnego), dotyczyć będą wszystkich okoliczności z działaniem związanych, a więc personelu, pomieszczeń, narzędzi pracy, środków :finansowych itd. [hasła pokrewne: beton b25 cena, brico nowa sól, próba szczelności instalacji gazowej protokół ]

Powiązane tematy z artykułem: beton b25 cena brico nowa sól próba szczelności instalacji gazowej protokół