METODA CYKLU ORGANIZACYJNEGO

METODA CYKLU ORGANIZACYJNEGO. Metoda cyklu organizacyjnego ustalonego po raz pierwszy przez Le Chateliera była traktowana przez niego jako określenie samego pojęcia organizacji, natomiast obecnie zalicza się dość często cykl organizacyjny do rzędu podstawowych zasad naukowej organizacji. Optymalny nakład sił i środków jest uzależniony od stworzenia właściwych warunków, doboru środków i sposobów wykonania oraz od racjonalnej organizacji zastosowanej do realizacji określonych procesów produkcyjnych. Metodą, która zbliża każdą działalność do rozwiązań optymalnych, jest zachowanie we wszystkich poczynaniach tzw. cyklu organizacyjnego. Metoda cyklu organizacyjnego, w swoich podstawach oparta na zasadzie przyczynowości, wychodzi z zasadniczego założenia, iż każda ściśle określona przyczyna wywołuje ściśle określony skutek, pod warunkiem, że przyczyna działa w tych samych warunkach z jednakowym natężeniem w ciągu tego samego czasu. Tak pojęty cykl organizacyjny jest wyrazem czy też kodeksem przemyślanego postępowania. W praktyce łatwo zaobserwować, że poszczególne etapy cyklu organizacyjnego nie są realizowane z jednakową starannością i że w działalności produkcyjnej często traktujemy jej przebieg w sposób samorzutny, intuicyjny. Tymczasem zaniedbanie choćby jednego etapu cyklu organizacyjnego przynosi wyraźną szkodę, dlatego też tylko równorzędne traktowanie wszystkich etapów cyklu organizacyjnego może przynieść wysokie efekty, zbliżone do efektów optymalnych. [przypisy: moja budowa łódzki, moja budowa, brico rypin ]

Powiązane tematy z artykułem: brico rypin moja budowa mrówka aleksandrów łódzki