Zasada koncentracji pracy

Zasada koncentracji pracy. Zasada koncentracji polega na łączeniu jednorodnych czynności (funkcji) przez organy przystosowane do ich pełnienia, co w ostatecznym wyniku przynosi oszczędność nakładu pracy i środków oraz zwiększenie wydajności. Koncentracja może wyrażać się w różnorodny sposób. Można przeprowadzać koncentrację czynności (koncentracja technologiczna) w jednym przedsiębiorstwie, można ją osiągać również przez łączenie dwu lub więcej przedsiębiorstw produkujących jednorodny wyrób (koncentracja przedmiotowa). W przedsiębiorstwach budowlanych spotykana jest często koncentracja produkcji prefabrykatów w jednej wytwórni, zamiast produkowania ich na placach budowy poszczególnych obiektów. Koncentracja wysiłków odgrywa szczególną rolę w budownictwie w związku z charakterystycznym dla niego rozproszeniem w terenie. To rozproszenie w terenie stanowi z samej swojej istoty niebezpieczeństwo dekoncentracji działalności w budownictwie , prowadzące do rozpoczynania naraz wielu obiektów inwestycyjnych (nie zawsze zbilansowanych ze środkami produkcji), powodujące w efekcie zamrażanie nakładów. Wreszcie koncentracja w budownictwie powinna objawiać się koncentrowaniem działalności na najważniejszych inwestycjach, z ustawieniem właściwej ich kolejności. Wreszcie podkreślić należy, że bez przeprowadzenia koncentracji i specjalizacji produkcji nie byłaby w ogóle możliwa intensyfikacja procesów produkcyjnych opartych na nowoczesnej technologii i wysokiej organizacji tych procesów. [patrz też: drzwi wewnętrzne, drzwi wewnętrzne DRE sklep, drzwi wewnętrzne DRE ]

POMPY SAMOZASYSAJACE I PRÓZNIOWE

POMPY SAMOZASYSAJĄCE I PRÓŻNIOWE 1. Pompy samozasysające l. Wprowadzenie Pompa wirowa normalnej konstrukcji musi być napełniona cieczą przed uruchomieniem i starannie odpowietrzona. Jeżeli pompa pracuje ze ssaniem, nie może ona usunąć powietrza znajdującego się w rurze a następnie zassać cieczy, ponieważ próżnia przez nią wytworzona przy pompowaniu powietrza jest zbyt mała, aby mogła zrównoważyć słup cieczy o wysokości odpowiadającej wysokości ssania. Przyczyną tego jest mały (w stosunku do wody) ciężar właściwy powietrza. Np. pewna pompa jednostopniowa może wytworzyć różnicę ciśnień między króćcami ssawnym i tłocznym (wysokość podnoszenia) odpowiadającą Hm = 50 słupa pompowanego medium, niezależnie od tego, czy będzie to gaz, czy ciecz. [patrz też: drzwi tarasowe, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne ]