Podzial pracy dokonywany jest w zasadzie na podstawie kryterium (punktu widzenia) czynnosciowego (funkcjonalnego) oraz na podstawie kryterium przedmiotowego

Podział pracy dokonywany jest w zasadzie na podstawie kryterium (punktu widzenia) czynnościowego (funkcjonalnego) oraz na podstawie kryterium przedmiotowego. Podział na podstawie kryterium czynnościowego polega na podziale procesu produkcyjnego czy działalności wg czynności w ramach określonej technologii i prowadzi do specjalizacji funkcjonalnej (technologicznej), np. w budownictwie do tworzenia przedsiębiorstw montażu konstrukcji metalowych, przedsiębiorstw elektro-montażowych, wykończeniowych itp. Podział pracy na podstawie kryterium przedmiotowego polega na podziale procesu produkcyjnego lub działalności wg określonych przedmiotów i prowadzi do specjalizacji przedmiotowej, np. w budownictwie do tworzenia przedsiębiorstw wznoszących obiekty jednego typu – elektrowni, domów mieszkalnych itp. Proces specjalizacji rozwija się w budownictwie w obydwu kierunkach. Wpływ specjalizacji właściwie zaprojektowanej powoduje z reguły podwyższenie wydajności oraz obn iżenie kosztu robót budowlano-montażowych. [patrz też: galeco stal, naczynia wzbiorcze, próba szczelności instalacji gazowej protokół ]

Powiązane tematy z artykułem: galeco stal naczynia wzbiorcze próba szczelności instalacji gazowej protokół