Przez punkt szczytowy charakterystyki przeplywu wykreslamy parabole jednakowych warunków zasilania

Przez punkt szczytowy charakterystyki przepływu wykreślamy parabolę jednakowych warunków zasilania. Opierając się na zasadzie powinowactwa charakterystyk przepływu, wykreślamy szereg przystających do siebie krzywych, których wierzchołki znajdują się na paraboli. Charakterystyki przecinają charakterystykę przewodu w punktach , których odcięte przedstawiają natężenia przepływu. Opierając się na proporcji wyznaczamy linię w sposób następujący: Odcięta punktu przedstawia w pewnej skali wartość natężenia przepływu . Odcinając tę wartość na rzędnej punktu pracy otrzymamy punkt . Postępując podobnie dla punktów otrzymamy punkty krzywej. Zmiany szybkości obrotowej można przeprowadzić najłatwiej i najekonomiczniej przy napędzie pompy przez turbinę parową, silnik spalinowy lub bocznikowy silnik na prąd stały . [hasła pokrewne: świadectwo energetyczne 2015, punkt szczytowy, marka betonu komórkowego ]

Powiązane tematy z artykułem: marka betonu komórkowego punkt szczytowy świadectwo energetyczne 2015