Sprawnosc pomp opisanej konstrukcji jest niska

Sprawność pomp opisanej konstrukcji jest niska. Tak niska sprawność jest spowodowana: a) stratami energii spowodowanymi krążeniem wody w wirniku i kanałach tłocznych, b) uderzeniem wodnym przy dopływie i wypływie wody, c) wymuszonym dośrodkowym ruchem wody (zamiast odśrodkowym), d) stratami szczelinowymi. Pompy ulepszonej konstrukcji mają oddzielne wirniki o większych wymiarach do podnoszenia cieczy i wirnik próżniowy o mniejszych wymiarach, pobierający mało energii do odpowietrzania rurociągu i pompy. Przy wirnikach podających ciecz jest tylko jeden kanał boczny; ciecz jest odprowadzana bezpośrednio z końca tego kanału, a nie przez otwór w bocznej ścianie, wskutek czego straty hydrauliczne są mniejsze, a zatem sprawność pompy jest wyższa, Pompy te budowane są jako jedno- i wielostopniowe: Pompy ulepszonej konstrukcji. [hasła pokrewne: real olsztyn gazetka, dachówka ceramiczna czy betonowa, drewno budowlane ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka ceramiczna czy betonowa drewno budowlane ceny real olsztyn gazetka