Terminowe przygotowanie srodków i warunków stanowi równoczesnie podstawe dla efektywnosci ekonomicznej wykonania zadania

Terminowe przygotowanie środków i warunków stanowi równocześnie podstawę dla efektywności ekonomicznej wykonania zadania. W praktyce budowlanej chodzić tu będzie o przygotowanie maszyn, urządzeń, materiałów itp. oraz opracowanie kart technologicznych, zleceń roboczych itp. Tutaj trzeba podkreślić, że przygotowanie środków i warunków jest jeszcze ciągle niedostateczne, polega w dużym stopniu na ustnych zleceniach, zamiast na materiałach analitycznych opracowanych na piśmie. Dalszym istotnym elementem tego etapu organizacyjnego jest opracowanie planu działania. Aby osiągnąć spodziewany rezultat każdego działania zmierzającego do osiągnięcia postawionego celu, należy opracować właściwy plan działania, w wyniku którego z reguły uzyskujemy lepszy wynik, niż byśmy go uzyskali pozostawiając przebieg działania samorzutnemu rozwojowi. Plan jest tym dokładniejszy, im więcej i dokładniej przeprowadzono uprzednio prac badawczych i analitycznych. W k ońcu, w celu stworzenia właściwych warunków przebiegu działania, należy wybrać i opracować odpowiednią metodę organizacyjną. [przypisy: świadectwo energetyczne 2015, drewno budowlane ceny, marka betonu komórkowego ]

Powiązane tematy z artykułem: drewno budowlane ceny marka betonu komórkowego świadectwo energetyczne 2015