Twardosc oraz temperatura miekniecia produktu

Twardość oraz temperatura mięknięcia produktu zależy, podobnie jak w wypadku cyklizacji kauczuku naturalnego, od czasu trwania reakcji; dostosowując odpowiednio czas reakcji można otrzymywać różne produkty poczynając od miękkich, podobnych do kauczuku, o temperaturze mięknięcia 55°C, aż do twardych, kruchych żywic, o temperaturze mięknięcia 105°C. W miarę zwiększania się stopnia cyklizacji obniża się liczba sodowa z 350 dla GR-S do 180 dla twardego cyklokauczuku GR-S. Podobnie jak w reakcji prowadzonej z kauczukiem naturalnym produkty o pożądanym stopniu mięknięcia otrzymuje się przez przerwanie reakcji z chwilą uzyskania odpowiedniej lepkości mieszaniny reakcyjnej. Przeprowadzone badania nad różnymi katalizatorami powodującymi cyklizację wykazały, że przy użyciu wyżej wspomnianych rozpuszczalników dobre wyniki uzyskuje się stosując jako katalizator kwas chlorocynowy, chlorek cynowy oraz trójfluorek boru. Ogrzewając w ciągu 3,5 godziny do 180°C 10-procentowy roztwór GR-S w naftalenie, zawierającym 15% (na jego wagę) stężonego kwasu siarkowego, otrzymano twardy produkt o, własnościach kauczuku. Chlorowodór nie daje z GR-8 w temperaturze 1800C produktów żywicznych, tak jak to ma miejsce z kauczukiern naturalnym. Materiały te mają bardzo małą zdolność przepuszczania wilgoci, co umożliwia stosowanie ich do pokrywania papieru warstwą wodoodporną. Otrzymane błony są bezbarwne i przezroczyste, a przy tym nie posiadają ani smaku, ani zapachu. Istnieje pogląd, że materiały te będą miały zastosowanie jako dodatki do farb i lakierów odpornych na działanie wilgoci, alkaliów i kwasów oraz jako środki polepszające własności mieszanek GR-8 używanych do izolacji drutów. [więcej w: beton b25 cena , marka betonu komórkowego , galeco stal ]

Powiązane tematy z artykułem: beton b25 cena galeco stal marka betonu komórkowego