Zasada harmonizacji pracy

Zasada harmonizacji pracy. Zasada harmonizacji jest jedną z najważniejszych zasad naukowej organizacji, sformułowaną przez współtwórcę naukowej organizacji prof. Karola Adamieckiego (1896-1933). Polega ona na wzajemnym zharmonizowaniu uprzednio dokładnie dobranych, współpracujących ze sobą organów, tworzących łącznie określoną działalność bądź proces produkcyjny. Skutek ekonomiczny takiego doboru będzie tym lepszy, im czasy działania tego procesu bądź działalności będą lepiej dobrane, przy czym wielkość skutku użytecznego działalności bądź procesu produkcyjnego uzależniona jest od tego organu bądź tego składnika, którego wydajność jest najmniejsza. W przypadkach skomplikowanych, a z takimi mamy do czynienia w procesach technologicznych, sposób zharmonizowania nieraz licznych czynności, składających się na te procesy, jest niełatwy. Najlepszą metodą ustalania harmonii działań składających się na określony proces produkcyjny l ub zespół nielicznych procesów produkcyjnych jest metoda graficzna harmonogramów. Wynalazcą tej metody był prof. Karol Adamiecki. [patrz też: fuga do kostki granitowej, naczynia wzbiorcze, zbrojenie rozproszone ]

Powiązane tematy z artykułem: fuga do kostki granitowej naczynia wzbiorcze zbrojenie rozproszone