Zasada koncentracji pracy

Zasada koncentracji pracy. Zasada koncentracji polega na łączeniu jednorodnych czynności (funkcji) przez organy przystosowane do ich pełnienia, co w ostatecznym wyniku przynosi oszczędność nakładu pracy i środków oraz zwiększenie wydajności. Koncentracja może wyrażać się w różnorodny sposób. Można przeprowadzać koncentrację czynności (koncentracja technologiczna) w jednym przedsiębiorstwie, można ją osiągać również przez łączenie dwu lub więcej przedsiębiorstw produkujących jednorodny wyrób (koncentracja przedmiotowa). W przedsiębiorstwach budowlanych spotykana jest często koncentracja produkcji prefabrykatów w jednej wytwórni, zamiast produkowania ich na placach budowy poszczególnych obiektów. Koncentracja wysiłków odgrywa szczególną rolę w budownictwie w związku z charakterystycznym dla niego rozproszeniem w terenie. To rozproszenie w terenie stanowi z samej swojej istoty niebezpieczeństwo dekoncentracji działalności w budownictwie , prowadzące do rozpoczynania naraz wielu obiektów inwestycyjnych (nie zawsze zbilansowanych ze środkami produkcji), powodujące w efekcie zamrażanie nakładów. Wreszcie koncentracja w budownictwie powinna objawiać się koncentrowaniem działalności na najważniejszych inwestycjach, z ustawieniem właściwej ich kolejności. Wreszcie podkreślić należy, że bez przeprowadzenia koncentracji i specjalizacji produkcji nie byłaby w ogóle możliwa intensyfikacja procesów produkcyjnych opartych na nowoczesnej technologii i wysokiej organizacji tych procesów. [patrz też: moja budowa, moja budowa DRE sklep, moja budowa DRE ]

Powiązane tematy z artykułem: marka betonu komórkowego moja budowa zbrojenie rozproszone