Zasada koncentracji

Zasada koncentracji, tj. łączenia czynności jednorodnych (wyspecjalizowanych) jest konsekwentnym wynikiem podziału pracy i specjalizacji. Wreszcie wykonanie tych skoncentrowanych jednostkowych czynności wymaga ich zharmonizowania, bez czego nie mógłby istnieć racjonalny przebieg żadnej działalności ani żadnego procesu produkcyjnego. Na zakończenie wspomnieć należy o zasadzie wzrastającej produkcji. Zasada wzrastającej produkcji. Obserwując działalność ludzką związaną z procesami produkcyjnymi można zauważyć, że dzięki nowym wkładom wysiłków i środków w określony proces wydajność pracy na jednostkę produkcji rośnie i w pewnym punkcie osiągnie wielkość optymalną; dalszy wkład wysiłków i pracy nie jest celowy, gdyż bez zmiany konkretnych warunków, w których proces produkcyjny się odbywa, wydajność będzie malała. Dlatego też w każdej działalności odbywającej się w określonych warunkach każdy wysiłek może się wahać od minim um do maksimum, ale tylko w jednym punkcie osiąga się wysiłek ekonomicznie najlepszy. Oznacza to, że działalność osiągnęła stan optymalny i że dalsze nakłady w tych konkretnych warunkach nie będą powodować wzrostu wyników, wzrostu wydajności, a wprost przeciwnie będą je zmniejszać. [przypisy: cena betonu b25, galeco stal, farba lateksowa a akrylowa ]

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b25 farba lateksowa a akrylowa galeco stal