Ze swiata architektury – Szkoła odwiedzin AA: Oznaczanie lasu

Odbywający się na Uniwersytecie w Oregonie w dniach 11-20 sierpnia, Marking the Forest .
warsztaty projektowe będą prowadzone przez architektów satelitów dla stowarzyszenia architektonicznego, ponieważ będą badać wewnętrzne funkcjonowanie lasu, badając bioróżnorodność lasu i utowarowienie drzewa.
Prześledzą powierzchnię polityki lasu i skonceptualizują tę informację w projekcie, który zostanie zrealizowany w lesie.
Warsztaty podzielone zostaną na badania (wykłady studyjne i leśne), doświadczenie (wyprawy na tratwach i młyny), projekt (projekt studyjny i scenki z prototypowym budynkiem w warsztacie) oraz montaż (montaż w lesie).
Projekt zostanie również udokumentowany i zaprezentowany jako książka z publikacji AA.
Termin składania zgłoszeń upływa 28 lipca 2012 r.
Więcej informacji po przerwie.
Oregon ma prawie 30 milionów akrów zalesionych, obejmując prawie połowę stanu.
Las, gruby od znaczenia, zawiera wiele porządków i interpretacji.
Dla niektórych jest to naturalna ostoja, siedlisko dzikiej przyrody i zagrożonych gatunków, miejsce ucieczki od cywilizacji.
nawet przestrzeń protestu.
Traktowane źle, przedstawia ludzkie przekrzywione priorytety i lekceważenie natury; w swym nieskazitelnym stanie przywołuje obrazy życia z ziemi i szlachetnego dzikusa.
Jednak dla innych las stanowi ważny zasób, źródło dochodu, wszechstronną uprawę, która zapewnia materiał do budowania naszych domów i produktów, które ułatwiają nam życie.
Las to wszystko.
Warsztaty są otwarte dla studentów i profesjonalistów z dziedziny architektury i wzornictwa na całym świecie.
Wszyscy uczestnicy podróżujący z zagranicy są odpowiedzialni za zabezpieczenie wszelkich wymaganych wiz.
Po uiszczeniu opłat AA może dostarczyć pismo potwierdzające udział w warsztatach.
Portfolio lub CV nie jest wymagane, tylko formularz wniosku i płatność online.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
[przypisy: dachówka ceramiczna czy betonowa, zlota raczka warszawa, teoria architektury ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka ceramiczna czy betonowa teoria architektury zlota raczka warszawa