Aby utrzymac produkcje na normalnym poziomie, nalezy zainstalowac dodatkowe wytlaczarki

Aby uzyskać najlepsze wyniki, mieszanka powinna być użyta po upływie 24 godzin od chwili zmieszania, przy czym należy ją trzykrotnie przepuścić przez zimne walce, aby nadać jej odpowiednią plastyczność. Podczas przerw, które następują w czasie wymiany ustnika lub jego dopasowywania, mieszankę należy raczej odciąć i pozwolić jej ostygnąć niż przepuszczać ją jeszcze raz przez walce. Komorę oraz ślimak wytłaczarki należy utrzymywać w temperaturze niskiej, natomiast temperatura głowicy oraz ustnika powinna wynosić około 1000C. Ustniki posiadające rdzeń o długim stożku są na ogół najodpowiedniej5ze do tych celów. Podczas wytłaczania brzegi bieżnika ze względu na miękkość materiału mają skłonność do pękania. Podobnie jak przy mieszaniu tak i przy wytłaczaniu wydajność wytłaczarki jest mniejsza niż w przypadku przerobu kauczuku naturalnego, jednak obecnie różnica ta coraz bardziej zmniejsza się. Aby utrzymać produkcję na normalnym poziomie, należy zainstalować dodatkowe wytłaczarki. Podobnie jak przy innych procesach przerobu tak i przy wytłaczaniu mieszanek GR-S napotyka się na szereg trudności. Do wad wytłaczania należą: duży skurcz, zły wygląd powierzchni oraz nadmierne grubienie. Formowniki stosowane do kauczuku naturalnego są nieodpowiednie dra mieszanek GR-S, gdyż te grubieją w większym stopniu. Wobec tego wielkość otworu ustnika (formownika) potrzebnego do wytłaczania powinna wynosić około trzech czwartych wielkości stosowanych do kauczuku naturalnego. [przypisy: świadectwo energetyczne 2015 , cykl organizacyjny , cena betonu b25 ]

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b25 cykl organizacyjny świadectwo energetyczne 2015