Cyklizowany GR-S

Cyklizowany GR-S. Otrzymywanie chemicznych pochodnych GR-S jest dość interesującym zagadnieniem, posiadającym zarazem pewne praktyczne znaczenie. W przeciwieństwie do kauczuku naturalnego, który można cyklizować przez ogrzewanie jego roztworu benzenowego . w obecności katalizatora (np. kwasu chlorocynowego), GR-S wymaga ogrzewania do znacznie wyższych temperatur; stosuje się zwykle ogrzewanie jego roztworów w takich rozpuszczalnikach, jak fenol, krezol, obojętne oleje ze smoły węglowej oraz naftalen. Według Endresa cyklizację prowadzi się zwykle przez ogrzewanie w jednym z wymienionych rozpuszczalników do temperatury 160 -7- 180°C; ogrzewa się 10 -7- 15- procentowy roztwór GR-S dodając odpowiednią ilość katalizatora oraz mieszając. Po upływie około 10 minut od chwili rozpoczęcia reakcji temperatura zaczyna się podnosić przy równoczesnym wzroście lepkości roztworu, aż do utworzenia żelu. Następnie temperatura zaczyna opadać, lepkość roztworu maleje i po upływie około 30 minut otrzymuje się roztwór zabarwiony na lekko brunatny kolor, z którego można wydzielić cyklizowany GR-S przez destylację z parą wodną lub przez ekstrakcję za pomocą rozpuszczalników. Cyklizowany GR-S otrzymuje się w postaci brunatnej żywicy, rozpuszczalnej w aromatycznych oraz chlorowanych węglowodorach, lecz nierozpuszczalnej w zwykłych organicznych rozpuszczalnikach. W opisanej metodzie produkcji można wprowadzać pewne zmiany, przy czym zmiany jednych parametrów można kompensować przez zmiany innych parametrów. N a przykład zwiększając ilość katalizatora zwiększa się szybkość reakcji, co umożliwia otrzymanie tych samych wyników w temperaturach niższych. [więcej w: świadectwo energetyczne 2015 , cykl organizacyjny , cena betonu b25]

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b25 cykl organizacyjny świadectwo energetyczne 2015