Dodanie do przedmieszki kwasu stearowego polepsza znacznie dyspersje sadzy.

Dodanie do przedmieszki kwasu stearowego polepsza znacznie dyspersję sadzy. Kwas stearowy wprowadza się w niewielkich ilościach razem z sadzą, która powinna być dodawana w trzech lub czterech porcjach; dodanie sadzy na. raz w dużych ilościach może spowodować cyklizację kauczuku, wskutek czego materiał poddawany walcowaniu nabiera wyglądu podwulkanizowanego. Po 30 minutach mieszania w mieszarce Banbury następuje 20-minutowe walcowanie na dobrze chłodzonych 210-centymetrowych walcach, gdzie sadza ulega dokładniejszemu wymieszaniu, a równocześnie kauczuk ulega dalszemu uplastycznieniu. Przygotowaną w ten sposób przedmieszkę pozostawia się na 12 godzin, po czym kieruje się ją do dalszego procesu. W niektórych wypadkach stosuje się dłuższy okres przerwy przed przystąpieniem do sporządzania ostatecznej mieszanki. Obecnie prowadzone są próby sporządzania takich przedmieszek przy użyciu lateksu GR-S. W wypadku gdy do właściwej mieszanki dodaje się regeneratu, powinien on być przed tym poddany osobnej mastykacji, a następnie dodany do mieszanki sadzy z kauczukiem i przepuszczany kilkakrotnie wraz z nią przez ściśnięte walce; regenerat ulega wtedy w mieszance równomiernemu rozprowadzeniu. Z kolei do, daje się zmiękczaczy oraz nieorganicznych dodatków wraz z przyśpieszaczem i przeciwutleniaczem. Po dokładnym zmieszaniu tych składników dodaje się siarki. Czas mieszania wynosi około 30 minut. [podobne: brico rypin , dachówka ceramiczna czy betonowa , drewno budowlane ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: brico rypin dachówka ceramiczna czy betonowa drewno budowlane ceny