DZIALALNOSC INDYWIDUALNA, ZBIOROWA I ZESPOLOWA

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA, ZBIOROWA I ZESPOŁOWA. Działalnością nazywa się zbiór czynności związanych jednym określonym celem, stąd też cechą charakterystyczną działalności w ogóle jest jej celowość. Każda działalność ludzka składa się z poszczególnych czynności powiązanych ze sobą przyczynami i skutkami, zharmonizowanych organizacyjnie dla osiągnięcia określonego celu. Rozróżnia się w zasadzie działalność: indywidualną, zbiorową i zespołową. Działalność indywidualna ma miejsce, gdy wykonywana jest całkowicie przez jedną osobę, tj. gdy wszystkie czynności składowe wykonuje jednostka, a przebieg i wynik tej działalności nie pokrywają się bezpośrednio z działalnością innych ludzi. Działalność zbiorowa powstaje, gdy wykonywana jest w określonym czasie i miejscu przez więcej niż jedną osobę, pracujących niezależnie od siebie; można wyrazić to inaczej, iż jest to pewna liczba osób, które wprawdzie mają wspólny cel, ale ich praca wykonywana jest indywidualnie i niezależnie od poszczególnych ludzi wykonujących tę samą pracę, np. przewożenie ziemi przez wiele osób, z których każda niezależnie od pozostałych wykonuje sama wszystkie czynności związane z ładowaniem, przewożeniem i wyładowaniem ziemi. Do działalności zbiorowej w budownictwie można zaliczyć pracę tzw. brygad specjalizowanych, stanowiących grupę robotników jednego zawodu, wykonujących jednakowy prosty proces roboczy. [hasła pokrewne: drzwi zewnętrzne, brico rypin, mrówka aleksandrów łódzki ]

Powiązane tematy z artykułem: brico rypin drzwi zewnętrzne mrówka aleksandrów łódzki