Gdy zapotrzebowanie cieczy jest mniejsze to zawór tloczny nalezy przymknac

Gdy zapotrzebowanie cieczy jest mniejsze to zawór tłoczny należy przymknąć. Wydajności odpowiada na krzywej wysokość podnoszenia . Nadwyżka zużywa się na pokonanie oporów hydraulicznych w zaworze tłocznym, co stanowi oczywiście stratę energii. Przy dalszym zmniejszaniu natężenia przepływu straty w zaworze rosną, a sprawność pompy maleje. Straty energii ciśnienia wywołane dławieniem i straty mocy wywołane stratą wysokości ciśnienia i zmniejszeniem się sprawności całkowitej pompy. Ponieważ strata energii odpowiadająca spadkowi wysokości podnoszenia jest stratą trwałą, regulację dławieniową stosujemy z konieczności przy pracy pompy w warunkach zmieniających się w czasie ruchu. Gdy natomiast mamy do czynienia ze stałym zmniejszaniem się zapotrzebowania wody, stosujemy inne sposoby, a w szczególności obtoczenie wirnika pompy na mniejszą średnicę . Regulacja dławieniowa może być ręczna lub samoczynna (automatyczna). [hasła pokrewne: świadectwo energetyczne 2015, cena betonu b25, próba szczelności instalacji gazowej protokół ]

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b25 próba szczelności instalacji gazowej protokół świadectwo energetyczne 2015