Istnieja rózne sposoby rozczlonkowywania cyklu organizacyjnego

Istnieją różne sposoby rozczłonkowywania cyklu organizacyjnego. Jednym ze sposobów jest rozczłonkowanie na sześć zasadniczych etapów, a mianowicie: określenie celu, analiza środków, planowanie, organizowanie, wykonanie i kontrolowanie. Inny sposób przewiduje rozczłonkowanie na pięć etapów, obejmujących jednak swoją treścią wymienione poprzednio elementy. Są nimi: postawienie określonego celu, zbadanie środków i warunków, przygotowanie środków działania i planowanie zadania, wykonanie zamierzonego zadania i wreszcie kontrola wyników działania. W dalszym ciągu omówione będzie to ostatnie rozczłonkowanie. Postawienie określonego celu jest pierwszym etapem organizacyjnym. Dokładne sprecyzowanie celu każdego działania jest podstawowym warunkiem osiągnięcia tego celu i decyduje w znacznym stopniu o efekcie zadania. Cel powinien być zatem ścisły, a jego zakres wyraźnie ograniczony. Brak ścisłości w postawieniu celu wpływa na rozproszenie kier unku badań czy ulepszeń. [więcej w: drzwi zewnętrzne, próba szczelności instalacji gazowej protokół, świadectwo energetyczne 2015 ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi zewnętrzne próba szczelności instalacji gazowej protokół świadectwo energetyczne 2015