Jest charakterystyczne, ze bledy w harmonizacji procesów prostych i krótkich ujawniaja sie zazwyczaj niezwlocznie, a tym samym sa latwe do zaobserwowania, a wiec i do usuniecia

Jest charakterystyczne, że błędy w harmonizacji procesów prostych i krótkich ujawniają się zazwyczaj niezwłocznie, a tym samym są łatwe do zaobserwowania, a więc i do usunięcia. Natomiast w przypadkach błędów w harmonizacji skomplikowanych procesów produkcyjnych, trwających dłuższy czas, błędy te są znacznie trudniejsze do wykrycia, a przecież straty spowodowane nimi są tu właśnie największe. Brak harmonii jest bodaj największym i najczęściej spotykanym błędem organizacyjnym (w szczególności w zakładach produkcyjnych przemysłowych), nie pozwalającym na wykorzystanie nawet najlepszych i najbardziej nowoczesnych maszyn i urządzeń. Wreszcie w wyniku różnolitych wydajności poszczególnych ogniw określonego procesu produkcyjnego ogólna wielkość skutku użytecznego takiego procesu uzależniona jest od organu, którego wydajność jest najmniejsza. Harmonizacja procesów produkcyjnych czy działalności konieczna jest na wszystkich etapach, a wi ęc na etapie programowania, planowania, przygotowania oraz na etapie realizacji. Na zakończenie tych krótkich rozważań o podstawowych zasadach naukowej organizacji należy podkreślić ścisły między nimi związek polegający na następujących zależnościach. Zasadą wyjściową naukowej organizacji jest podział pracy, gdyż bez jej zastosowania nie byłaby możliwa realizacja żadnej działalności, w szczególności produkcyjnej, przy czym w wyniku podziału pracy między poszczególne ogniwa następuje ich specjalizacja. [patrz też: farba lateksowa a akrylowa, real olsztyn gazetka, obszar oddziaływania obiektu ]

Powiązane tematy z artykułem: farba lateksowa a akrylowa obszar oddziaływania obiektu real olsztyn gazetka