Kącik architekta – Skolkovo Technopark District D2 Residential Area / Saltans Architects_International + Jaeger and Partner Architects

Dzięki uprzejmości Saltans Architects_International + Jaeger and Partner Architekci z siedzibą w Chicago Saltans Architects_Intl., Ltd (SA_I) i Shenzhen Jaeger i Partner Architects, Ltd.
współpracy projektowej został niedawno wybrany do drugiego etapu międzynarodowego konkursu na projekt na Skolkovo Technopark District D2 Residential Area.
Ich plan zagospodarowania przewiduje koncepcję miasta w skali człowieka, z silnym związkiem z naturą.
Pięć odrębnych dzielnic składających się na tę strategię planowania jest oddzielonych i powiązanych naturalnymi krajobrazami, podczas gdy plan główny każdego Dystryktu został zaprojektowany specjalnie pod kątem funkcji.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Skolkovo Innovation Center to strategiczna inicjatywa poparta przez rosyjski rząd w celu stworzenia centrum badawczo-innowacyjnego skoncentrowanego na dalszej integracji Rosji z globalną gospodarką poprzez promowanie globalnych innowacji w pięciu kluczowych obszarach: IT, biomedycznych, efektywności energetycznej, jądrowej i Technologia kosmiczna.
Ogólny plan generalny został opracowany przez francuski AREP i wybrany w drodze międzynarodowej konkurencji, podczas gdy poszczególne dzielnice mają szczegółowe plany główne przygotowane przez znane międzynarodowe firmy projektowe.
Dzięki uprzejmości Saltans Architects_International + Jaeger and Partner Architects Zjawisko XXI wieku, globalna konkurencja ekonomiczna.
niezbędne stworzenie natychmiastowego.
nowego miasta.
na innowacje, finanse, handel, edukację itd.
Konkurencyjne dążenie do sukcesu przeciwko innym rywalom jest często hamowane przez nieprzewidywalne i niekontrolowane siły zewnętrzne.
Projektowanie, realizacja i realizacja tych wizji wymaga i pochłania nadzwyczajny poziom intelektualnych, ekonomicznych i naturalnych zasobów.
Sytuacja architektoniczna równoważy te siły.
kreatywnie i responsywnie projektować, aby sprostać tak wysokim ambicjom, jednocześnie tworząc miejskie środowiska o estetycznym temperamencie i społecznej odpowiedzialności.
Dzięki uprzejmości Saltans Architects_International + Jaeger and Partner Architekci District D2 posiada funkcjonalny zespół Technopark, wspierający miejską organizację mieszkaniową rozproszoną pośród natury.
Różne typy mieszkań są umieszczane w okręgach wpisanych w krajobraz, tworząc wyspy otoczone lasem .
Niniejszy wniosek koncentruje się na kwartale 6, zawierającym bloki mieszkalne i minimalną infrastrukturę społeczną.
Strategia projektowa respektuje plan główny Okręgu i podkreśla bezpośrednie powiązania z krajobrazem i sąsiednimi Dzielnicami funkcjonalnymi Okręgu.
Uznając przepisaną na jezdnię i dostosowanie budynku strategię lokalizacji cechuje ulepszona rearanżacja wewnętrznej jezdni serpentynowej.
dodatkowo podkreślając jej wężowy charakter.
Bardziej wyraźna geometria promieniowa sprawia, że droga nie staje się bezpośrednim środkiem przemieszczania się przez tę dzielnicę mieszkalną.
Dzięki uprzejmości Saltans Architects_International + Jaeger and Partner Architects Centralne królestwo miejskie jest otoczone blokami mieszkalnymi i oferuje budynki pawilonowe zawierające infrastrukturę społeczną i obiekty użyteczności publicznej.
staje się wizualnym końcem krzywizny jezdni i lekkich latarni w nocy.
Biorąc pod uwagę ich mały obszar programowy, ich obecność jest zmaksymalizowana przez unikalną formę i wolnostojące umieszczanie w przestrzeni miejskiej, zamiast być schowany pod blokami mieszkalnymi.
Dodatkowe obiekty użyteczności publicznej są usytuowane bezpośrednio na wschodnim i zachodnim wjeździe do obiektu, zdefiniowanym przez architektonicznie kontrastujące formy.
Budynek wschodni pełni rolę wspólnotowego centrum fitness i rekreacji i jest powiązany z proponowanym okrężnym szlakiem pieszym z przylegającą dzielnicą kulturalno-edukacyjną.
Dzięki uprzejmości Saltans Architects_International + Jaeger and Partner Architects Bloki mieszkalne są zgodne z planowanym planem zagospodarowania północ-południe, ale zapewniają przesunięcie występujące na środkowej serpentynowej jezdni obiektu.
Przestrzenie dziedzińców są zdefiniowane między budynkami; w ten sposób unika się żmudnej, sztywnej i otwartej konfiguracji liniowej.
Krążenie w miejscu wewnętrznym obejmuje ścieżki dla pieszych równoległe do budynków wstążki, ale ma poprzeczną drogę przez nie.
Ta ścieżka wschód / zachód podąża za łukiem odbijającym się od obwodu okręgu.
Zaczynając od wschodniej i zachodniej strony, przecina południową wstęgę bloków mieszkalnych i łączy kwartał 6 z sąsiednią dzielnicą kulturalną, a także łączy się z kwartałem i technoparkiem.
Dzięki uprzejmości Saltans Architects_International + Jaeger and Partner Architects.
Zajmując 45.900 m2 powierzchni budynku z FAR 1,41, program mieszkaniowy przewiduje około 500 lokali dla prawie 1200 osób.
Przy powierzchni terenu wynoszącej 32 500 sm, odpowiada to gęstości 36 000 ludzi na kilometr kwadratowy.
przekraczając większość ośrodków miejskich.
Rozwiązanie projektowe równoważy rygorystyczne wymagania programu
[patrz też: kalkulator ogrzewania podłogowego, naczynia wzbiorcze, świadectwo energetyczne 2015 ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator ogrzewania podłogowego naczynia wzbiorcze świadectwo energetyczne 2015