Krawedz wylotowa wirnika

Średnicę wyznaczamy na podstawie charakterystyki przepływu pompy w sposób następujący: Obrawszy nowy punkt pracy, przeciągamy przezeń prostą która przecina pierwotną charakterystykę przepływu w punkcie . Rzutując punkty na osie współrzędnych, otrzymujemy wartości . Wstawiając je we wzór , obliczamy średnicę. Gdy zachodzi konieczność znaczniejszego zmniejszenia wydajności, wówczas po obliczeniu wartości należy obtoczyć wirnik na średnicę nieco większą i dopiero po wyznaczeniu nowej charakterystyki przepływu ponownie obliczyć średnicę , odpowiadającą parametrom . Ta ostrożność w postępowaniu jest tym bardziej zalecenia godna, im większa jest wartość wyróżnika szybkobieżności pompy oraz im większa jest różnica. W wirnikach szybkobieżnych o ukośnej krawędzi wylotowej obliczenie przeprowadzamy dla środkowej linii prądu, stanowiącej oś kanału międzyłopatkowego. Krawędź wylotowa wirnika po obtoczeniu powinna przechodzić przez punkt przecięcia się pierwotnej krawędzi wylotowej i cięciwy krawędzi wlotowej łopatki. [podobne: dachówka ceramiczna czy betonowa, drewno budowlane ceny, real olsztyn gazetka ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka ceramiczna czy betonowa drewno budowlane ceny real olsztyn gazetka