METODA NAUKOWO-BADAWCZA JAKO PODSTAWA TEORII ORGANIZACJI

METODA NAUKOWO-BADAWCZA JAKO PODSTAWA TEORII ORGANIZACJI .Teoria organizacji, jako dyscyplina stosowana, zajmuje miejsce pośrednie pomiędzy naukami technicznymi a ekonomicznymi, wiąże się w sposób istotny z technologią produkcji, z naukami o człowieku (z fizjologią i psychologią) oraz ekonomiką określonej działalności. Organizację każdej społecznie użytecznej działalności (produkcji) nazywamy naukową, jeśli do zorganizowania tej działalności (produkcji) posługiwano się metodami naukowymi. Mogą to być np. wzorce działania oparte na podstawie badań dokonanych przy pomocy metod naukowych. Wzorzec działania powstały na podstawie badań na zasadach naukowych nie zawsze w konkretnych warunkach jest możliwy do ścisłej i dokładnej realizacji. Nie zmniejsza to jego wartości, gdyż zawsze pozostaje on celem, do którego należy podążać, pozostaje wyraźnym i określonym kierunkiem działania. Potrzeba stosowania metod naukowych staje się szczególnie ko nieczna w drugim etapie zorganizowanej działalności, a mianowicie przy określaniu środków i warunków niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu (Le Chatelier). [patrz też: świadectwo energetyczne 2015, próba szczelności instalacji gazowej protokół, cena betonu b25 ]

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b25 próba szczelności instalacji gazowej protokół świadectwo energetyczne 2015