Napelniacze mozna dodawac bezposrednio razem z GR-S

Doświadczenia uzyskane podczas produkcji na dużą skalę wykazały, że mieszanie GR-S w mieszarce Banbury jest mniej kosztowne niż mieszanie w tej mieszarce kauczuku naturalnego. Jest to spowodowane tym, że GR-S nie wymaga de- polimeryzacji, co zachodzi w wypadku kauczuku naturalnego. Napełniacze można dodawać bezpośrednio razem z GR-S. W materiałach syntetycznych łatwo można uniknąć przedwczesnej wulkanizacji. Według Hardmana mieszanki GR-S są dość odporne na to zjawisko. Mieszanki na bieżniki opon powinny być użyte w ciągu trzech dni od chwili ich sporządzenia. Przechowywane dłużej stają się trudne do przerobu, gdyż wydzielają w wytłaczarce zbyt dużo ciepła oraz dają niejednolity materiał. Mieszanki przechowywane przez czas dłuższy muszą być powtórnie poddane walcowaniu na zimnych i wąsko rozstawionych (ściśniętych) walcach; przed poddaniem ostatecznej przeróbce mieszanki muszą całkowicie ostygnąć, gdyż użycie ciepłych mieszanek może zmniejszyć efekt walcowania. Aby zapobiec przylepianiu mieszanki do półek na których mieszanka stygnie, trzeba posypywać je kredą, Kalandrowanie mieszanki przebiega pomyślnie, jeżeli grubość arkusza nie przekracza 0,4 mm. Powyżej tej grubości arkusze stają się coraz bardziej szorstkie. Ta szorstkość powierzchni nie ma żadnego ujemnego wpływu na produkowane artykuły i znika podczas wulkanizacji. Grubsze artykuły otrzymuje się przez nakładanie na siebie arkuszy cienkich. [patrz też: drzwi zewnętrzne , moja budowa , naczynia wzbiorcze  ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi zewnętrzne moja budowa naczynia wzbiorcze