Nowoczesna architektura : Sympozjum „Brutalizm, architektura codziennej kultury, poezji i teoria”

Le Corbusier, Unité d Habitation, Marsylia (1952), Phaidon (red.), Le Corbusier Le Grand, Nowy Jork 2008; S.
422 Organizowany przez Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Katedra Teorii Architektury,.
Brutalizm.
Architektura codziennej kultury, poezji i teorii.
Sympozjum odbędzie się w Berlinie w dniach 10-11 maja.
Ich stanowisko w tej sprawie jest takie, że krytyczny przegląd brutalizmu klasycznego modernizmu i powojennego modernizmu doprowadził do powstania wyjątkowej sytuacji laboratoryjnej, w której współczesne trendy architektoniczne, nadal aktualne, zostały opracowane i przetestowane po raz pierwszy.
Więcej informacji na temat wydarzenia po przerwie.
Nie tylko estetyczne i formalne cechy Brutalizmu wyznaczały kierunek przyszłych wydarzeń, o czym świadczy późny minimalizm; etyczne, to znaczy społeczno-polityczne podteksty swojej codziennej architektury.
Podejście również wywarło trwały wpływ na dyskurs architektoniczny i urbanistyczny, czego dowodem był postmodernizm zorientowany na Las Vegas i Suburbia, na przykład Venturiego, Scotta, Browna, czy też przez Dirty Realism z końca lat osiemdziesiątych, które sprzyjały nowym miejskim planowanie podejścia do urban sprawl.
Zbadanie brutalizmu w świetle powyższego może w ten sposób znacząco przyczynić się do zrozumienia kluczowych wydarzeń architektonicznych, które miały miejsce w późniejszych latach postmodernizmu.
Stadtplanungsamt Sheffield (J.
Lewis Wormesley, Jack Lynn, Ivor Smith i Frederick Nicklin), Siedlung Park Hill, Sheffield (1961), Reyner Banham, Brutalismus in der Architektur, Stuttgart 1966, S.
183 Kluczową troską sympozjum jest ustalenie istotne kryteria i poziomy odniesienia, a tym samym promują spójną i przemyślaną ocenę dziedzictwa Brutalistów.
Uważamy, że konieczne jest również podniesienie świadomości społecznej i tym samym promowanie wrażliwego podejścia do tego zagrożonego dziedzictwa architektonicznego.
John Bancroft, Pimlico School, Londyn (1967), Robert Maxwell, Neue englische Architektur, Stuttgart 1972; S.
142 W świetle referatów przedstawionych przez dyscyplinę Starszych mężów stanu , sympozjum będzie starało się przede wszystkim przeanalizować teorię architektury i najnowsze badania nad brutalizmem jako teoretycznie popartą praktyką architektoniczną.
Kolejny.
Kraj po kraju.
Nitka zilustruje historie głównych laboratoriów założonych przez ruch brutalizmu, a tym samym zastanawia się nad ich wzajemnymi interakcjami.
Zarówno jako punkt zwrotny, jak i jako czynnik krytyczny późnego modernizmu, Brutalizm wyszedł z własnej epoki i do teraźniejszości.
Nowe interpretacje brutalizmu nie są na przykład nowością w naszych horyzontach w Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii, a rosnące uznanie dla jej dyskretnego, zaniżonego wpływu coraz częściej umieszcza je z powrotem na desce kreślarskiej.
Trzecim aspektem sympozjum będzie zatem odniesienie się do współczesnych przejawów tradycji brutalizmu, w świetle różnych obszarów badań i otwartych pytań, które z nich wynikają.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
[podobne: naczynia wzbiorcze, obszar oddziaływania obiektu, kalkulator ogrzewania podłogowego ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator ogrzewania podłogowego naczynia wzbiorcze obszar oddziaływania obiektu