Optimum stanowi zatem kryterium wskazujace na najwieksza w danych warunkach harmonie, zachodzaca pomiedzy wlozonymi nakladami (srodkami) i wynikami

Optimum stanowi zatem kryterium wskazujące na największą w danych warunkach harmonię, zachodzącą pomiędzy włożonymi nakładami (środkami) i wynikami. Optymalny wynik danej działalności lub jej elementów jest zatem celem, do którego zmierza naukowa organizacja. W tych warunkach rozpowszechnione pojęcie, że celem naukowej organizacji jest osiągnięcie maksymalnego wyniku przy minimum wysiłku, nie jest słuszne, bowiem aby osiągnąć optymalny wynik, konieczny jest również odpowiedni wysiłek. Zasada wzrastającej produkcji poucza, że zadania stawiane np. zakładom produkcyjnym, pracującym w określonych konkretnych warunkach, nie powinny przekraczać granicy optymalnej wydajności (zwiększenie kosztu na jednostkę produkcji). Dopiero zmiana warunków, w których pracuje zakład, może przesunąć granicę optymalną i ustalić nowy podwyższony punkt optymalny wydajności. Dlatego też w określonych warunkach i przy określonej organizacji produkcji koszt produ kcji wyrobów będzie najmniejszy przy wykonywaniu właściwej dla tej organizacji ilości wyrobów. [patrz też: beton b25 cena, moja budowa, naczynia wzbiorcze ]

Powiązane tematy z artykułem: beton b25 cena moja budowa naczynia wzbiorcze