PODSTAWOWE ZASADY TEORII ORGANIZACJI

PODSTAWOWE ZASADY TEORII ORGANIZACJI. Jeśli ściśle określone przyczyny w ściśle określonych warunkach powodują te same wyniki, wówczas powstaje możliwość ustalenia zasad postępowania, w wyniku których powtarzanie określonej działalności w tych samych warunkach zapewnia oczekiwany z góry wynik. Stosowanie tego rodzaju organizacyjnych sposobów postępowania stanowi istotny cel teorii organizacji. Organizacja jakiejkolwiek działalności ludzkiej opiera się na określonych zasadach i na określonych metodach postępowania. Zasady te i metody stanowią dorobek naukowy, powstały w wyniku uogólnień działalności człowieka, a w szczególności uogólnień działalności produkcyjnej opartych na metodzie naukowo-badawczej (doświadczalnej) . Spośród wielkiej liczby zasad i wskazań stanowiących dorobek teorii organizacji należy wymienić trzy podstawowe zasady, bez których żadna działalność zorganizowana nie może się obejść. Są to: – zasada podziału pr acy i specjalizacji, – zasada koncentracji (kumulowania) pracy oraz – zasada harmonizacji pracy (zasada harmonii). [przypisy: real olsztyn gazetka, dachówka ceramiczna czy betonowa, moja budowa ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka ceramiczna czy betonowa moja budowa real olsztyn gazetka