Praktyka dowodzi, ze specjalizowane przedsiebiorstwa osiagaja wieksza rentownosc niz przedsiebiorstwa ogólno budowlane, gdzie proces specjalizacji natrafia na znacznie wieksze trudnosci

Praktyka dowodzi, że specjalizowane przedsiębiorstwa osiągają większą rentowność niż przedsiębiorstwa ogólno budowlane, gdzie proces specjalizacji natrafia na znacznie większe trudności. Toteż proces rozwoju specjalizacji doprowadza często do tego, że przedsiębiorstwa ogólnobudowlane zamieniają się w specjalizowane. Zauważyć należy, że wyniki pozytywne przynosi tylko taka specjalizacja, która wynika z racjonalnego podziału procesu technologicznego i racjonalnych przesłanek organizacyjnych. Rozwój specjalizacji prowadzi z kolei do kooperacji między specjalizowanymi przedsiębiorstwami, a także między nimi i przedsiębiorstwami wykonującymi elementy budowlane i konstrukcje, przedsiębiorstwami transportowymi itp. Rozwój specjalizacji i kooperacji w przemyśle, jak i w budownictwie stanowi prawidłowość ekonomiczną. Rozszerzanie specjalizacji nie powinno doprowadzać do izolacji poszczególnych przedsiębiorstw, lecz właśnie do wzrostu i rozszerzeni a związków produkcyjnych – do kooperacji. Tym wyrażać się powinien między innymi społeczny charakter produkcji. [hasła pokrewne: dachówka ceramiczna czy betonowa, galeco stal, próba szczelności instalacji gazowej protokół ]

Powiązane tematy z artykułem: dachówka ceramiczna czy betonowa galeco stal próba szczelności instalacji gazowej protokół