Regulacja przez nastawianie lopatek kierownicy

Regulacja przez nastawianie łopatek kierownicy Regulacja przez nastawianie łopatek kierownicy wlotowej powoduje zmianę krętu cieczy wpływającej do wnętrza wirnika, a zatem jedno- czesną zmianę wydajności i wysokości podnoszenia. Regulacja tego systemu znajduje zastosowanie w dmuchawach; w pompach odśrodkowych nie jest stosowana; natomiast jest ona możliwa w pompach diagonalnych.
Regulacja przez zmiany konstrukcyjne wirnika a. Zmiana parametrów przez zmianę kształtu lub położenia łopatek Zmiana wydajności i wysokości podnoszenia przez zmianę kształtu łopatki napotyka na trudności wykonawcze i pociąga za sobą duże koszty; dlatego też jest stosowana wyjątkowo. W pompach śmigłowych o osadzonych obrotowo łopatkach zmianę parametrów osiąga się przez ręczną lub automatyczną zmianę kąta nastawienia łopatek, pozostawiając tę samą średnicę zewnętrzną wirnika . Zmniejszenie kąta powoduje obniżenie wydajności pompy bez jednoczesnego wydatniejszego obniżenia jej sprawności i zmiany wysokości podnoszenia. Continue reading „Regulacja przez nastawianie lopatek kierownicy”

Regulacja przez zmiane szybkosci obrotowej

Regulacja przez zmianę szybkości obrotowej a. Wyznaczanie szybkości obrotowej dla zmienionych warunków pracy Regulacja przez zmianę szybkości obrotu: polega na zwiększaniu szybkości obrotowej przy wzroście zapotrzebowania cieczy i obniżaniu jej przy spadku zapotrzebowania. Jest to najbardziej ekonomiczny sposób regulacji, ponieważ nie ma wówczas strat wskutek dławienia a odchylenia są zazwyczaj małe. Wartość szybkości obrotowej dla zmienionych warunków pracy wyznaczamy w następujący sposób : Dana jest charakterystyka pompy ustalona doświadczalnie przy szybkości obrotu n oraz charakterystyka przewodu . Punkt przecięcia się krzywych jest punktem pracy pompy. Continue reading „Regulacja przez zmiane szybkosci obrotowej”

wal korbowy takiej pompy otrzymuje naped bezposrednio od silnika wolnobieznego

Do uruchomienia pompy służy przekładnia pasowa, za pomocą której obrotowy ruch koła pasowego udziela się korbie, za pośrednictwem zaś korbowodu 6 obrotowy ruch korby przemienia się w wahadłowy ruch nurnika. Również wał korbowy takiej pompy otrzymuje napęd bezpośrednio od silnika wolnobieżnego albo za pośrednictwem przekładni zębatej. Zawór ssawny jest umieszczony w dolnej, a zawór tłoczny – w górnej części cylindra. Oba zawory są u góry obciążone sprężynami, aby szczelniej i szybciej dociskały się do swojego gniazda. Zasysanie wody nie odbywa się bezpośrednio ze studni, lecz z powietrzni ssawnej, tzw. Continue reading „wal korbowy takiej pompy otrzymuje naped bezposrednio od silnika wolnobieznego”

Pompy jednocylindrowe

Gdy ruch ssawny skończy się, wówczas zasysanie wody trwa nadal, aż poziom wody wróci z położenia. W ten sposób przepływ wody w rurociągu ssawnym jest prawie jednostajny. Powietrznie stosuje się zwykle przy pompach tłokowych o napędzie mechanicznym. Pompy jednocylindrowe pojedynczego działania mają powietrznie większe niż pompy podwójnego działania lub wielocylindrowe pojedynczego działania. Większe pompy są zaopatrzone w sprężarki do uzupełniania powietrza w powietrzni tłocznej w czasie ruchu pompy. Continue reading „Pompy jednocylindrowe”

Warunek ten jest konieczny do pokonania trudnosci zwiazanych z badaniem zbyt dlugich i skomplikowanych procesów

Warunek ten jest konieczny do pokonania trudności związanych z badaniem zbyt długich i skomplikowanych procesów. Po dokonaniu klasyfikacji następuje pomiar oddzielnych czynności, przy czym dochodzi się tą drogą przy procesach produkcyjnych zazwyczaj do stosunków liczbowych, które wiążą badany proces w określonych warunkach z jego czynnikami składowymi. Inną istotnie ważną zasadą przy badaniach metodą naukową jest, aby przy każdym doświ. adczeniu zmieniać tylko jeden czynnik określonego procesu, utrzymując wszystkie pozostałe jako niezmienne ; równoczesna zmiana np. dwóch czynników zniekształca wyniki badań, ponieważ nie jest wówczas możliwe określenie wpływu każdego z tych czynników oddzielnie na ostateczny wynik. Continue reading „Warunek ten jest konieczny do pokonania trudnosci zwiazanych z badaniem zbyt dlugich i skomplikowanych procesów”

Ze swiata architektury – Szkoła odwiedzin AA: Oznaczanie lasu

Odbywający się na Uniwersytecie w Oregonie w dniach 11-20 sierpnia, Marking the Forest .
warsztaty projektowe będą prowadzone przez architektów satelitów dla stowarzyszenia architektonicznego, ponieważ będą badać wewnętrzne funkcjonowanie lasu, badając bioróżnorodność lasu i utowarowienie drzewa.
Prześledzą powierzchnię polityki lasu i skonceptualizują tę informację w projekcie, który zostanie zrealizowany w lesie.
Warsztaty podzielone zostaną na badania (wykłady studyjne i leśne), doświadczenie (wyprawy na tratwach i młyny), projekt (projekt studyjny i scenki z prototypowym budynkiem w warsztacie) oraz montaż (montaż w lesie).
Projekt zostanie również udokumentowany i zaprezentowany jako książka z publikacji AA. Continue reading „Ze swiata architektury – Szkoła odwiedzin AA: Oznaczanie lasu”

Magazyn architektoniczny : Australijski pawilon na Biennale wygrywający w Wenecji / Denton Corker Marshall

Główne wejście / Dzięki uprzejmości Denton Corker Marshall Denton Corker Marshall niedawno wygrał międzynarodowy konkurs na projekt, aby zaprojektować nowy australijski pawilon w Wenecji – Giardini della Biennale, sercu prestiżowych wydarzeń w Biennale w Wenecji.
Nowy pawilon będzie pierwszym wkładem do Giardini, który poddawany jest rewitalizacji na Biennale w Wenecji.
Zastąpi on obecny australijski pawilon, zaprojektowany jako tymczasowa konstrukcja Philipa Coxa w 1988 roku.
Zajmując powierzchnię około 320 m2, dwupoziomowy pawilon zapewni nową, elastyczną i elastyczną przestrzeń wystawienniczą, prezentującą australijską sztukę wizualną i architekturę na arenie międzynarodowej.
publiczność na corocznych biennale. Continue reading „Magazyn architektoniczny : Australijski pawilon na Biennale wygrywający w Wenecji / Denton Corker Marshall”