Teoria organizacji posilkuje sie w wykrywaniu prawidlowosci rozwojowych przede wszystkim metoda doswiadczalna naukowo-badawcza

Teoria organizacji posiłkuje się w wykrywaniu prawidłowości rozwojowych przede wszystkim metodą doświadczalną naukowo-badawczą, stosuje zarówno analizę warunków, w jakich odbywa się określona działalność, jak i wyników tej działalności oraz uogólnia te wyniki, wykorzystując metodę indukcji polegającą na wyciąganiu wniosków ogólnych z przesłanek szczegółowych (tj. drogą badań od szczegółów do ogółu). Przy wykrywaniu prawidłowości rozwojowych konieczne jest eliminowanie czynników o charakterze przypadkowym; pod uwagę muszą być brane tylko te czynniki, które w określonych warunkach mają charakter stały. Metoda naukowo-badawcza, na której głównie opiera się dotychczasowy dorobek teorii organizacji, dysponuje własnymi określonymi zasadami. Podstawową jej zasadą jest, aby badany proces produkcyjny, działalność czy czynność podzielić na czynniki składowe (co oznacza podział badanego zjawiska na badania wszystkich jego elementów po kolei) i sklasyfikować je co do ich ważności, tj. określić większy czy mniejszy wpływ tych czynności na poszukiwany skutek. [przypisy: świadectwo energetyczne 2015, drewno budowlane ceny, marka betonu komórkowego ]

Powiązane tematy z artykułem: drewno budowlane ceny marka betonu komórkowego świadectwo energetyczne 2015