Warunek ten jest konieczny do pokonania trudnosci zwiazanych z badaniem zbyt dlugich i skomplikowanych procesów

Warunek ten jest konieczny do pokonania trudności związanych z badaniem zbyt długich i skomplikowanych procesów. Po dokonaniu klasyfikacji następuje pomiar oddzielnych czynności, przy czym dochodzi się tą drogą przy procesach produkcyjnych zazwyczaj do stosunków liczbowych, które wiążą badany proces w określonych warunkach z jego czynnikami składowymi. Inną istotnie ważną zasadą przy badaniach metodą naukową jest, aby przy każdym doświ. adczeniu zmieniać tylko jeden czynnik określonego procesu, utrzymując wszystkie pozostałe jako niezmienne ; równoczesna zmiana np. dwóch czynników zniekształca wyniki badań, ponieważ nie jest wówczas możliwe określenie wpływu każdego z tych czynników oddzielnie na ostateczny wynik. Wreszcie dalszą regułą przy dokonywaniu badań jest, aby zarówno sposób ich przeprowadzenia, jak i środki odpowiadały spodziewanym wynikom. [przypisy: próba szczelności instalacji gazowej protokół, drzwi zewnętrzne, zlota raczka warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi zewnętrzne próba szczelności instalacji gazowej protokół zlota raczka warszawa