Zasada podzialu pracy i specjalizacji

Zasada podziału pracy i specjalizacji. Formy i znaczenie podziału pracy zmieniają się w poszczególnych formacjach społeczno-ekonomicznych, dlatego nie można ich ustalić w sposób ostateczny, tak aby można je było zastosować do każdego okresu. Podział pracy jest zatem istotnym elementem określonego społeczno-historycznego sposobu produkcji. Podział pracy polega na podziale określonego zadania na proste części składowe, powierzone do wykonania pojedynczym osobom lub zespołom. W ten sposób można łatwiej opanować określone czynności oraz uzyskać wyższą wydajność niż w przypadku, gdy wszystkie czynności składowe wykonuje po kolei pojedyncza osoba lub zespół. Zasada podziału pracy nabiera tym większego znaczenia, im bardziej skomplikowane jest określone zadanie lub produkcja. Części składowe wynikające z podziału zadania mogą znowu ulegać dalszemu podziałowi, przy czym granicą tego podziału są powstające w jego wyniku korzyści technologi czne lub ekonomiczne procesów produkcyjnych. [podobne: świadectwo energetyczne 2015, brico rypin, beton b25 cena ]

Powiązane tematy z artykułem: beton b25 cena brico rypin świadectwo energetyczne 2015